EdApp by SafetyCulture
Free Course

Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale

By UNESCO
9 Lessons
Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale Lessons

The full course includes

 1. Prezantimi
 2. Liria e shprehjes | Pjesa 1
 3. Liria e shprehjes | Skenarët
 4. E drejta për privatësi | Pjesa 1
 5. E drejta për privatësi | Pjesa 2
 6. E drejta për privatësi | Skenarët
 7. E drejta për barazi
 8. E drejta për barazi | Skenarët
 9. Përmbledhje dhe përfundime

Follow the interactions on each screen or click the arrows to navigate between lesson slides.

Course author

logo

UNESCO is working to harness AI for sustainable development across education, the sciences, culture, communication and information, leading reflections around pressing concerns related to the rapid development of AI, from a Human Rights and ethics perspective in line with its global mandate.


Mobile first training
Gamified experience
Course overview

Pavarësisht nëse keni përdorur apo jo median sociale, një aplikacion navigimi ose një filtër fotografish, me shumë mundësi inteligjenca artificiale (IA) ka ndikuar tek ju. Nuk jeni vetëm ju - IA po ndikon te të drejtat e njeriut në mbarë botën, dhe ky kurs do t'ju informojë dhe edukojë se si të drejtat tuaja ndikohen nga IA, dhe se si mund të fuqizoheni për t'i mbrojtur këto të drejta. UNESCO dhe UNITAR kanë filluar një kurs online të ri, të shkurtër mbi IA dhe të Drejtat e Njeriut për të rinjtë e moshës nga 16 deri në 24 vjeç. Ekspertët zbërthejnë konceptet komplekse rreth IA në aktivitete të drejtpërdrejta të bazuara në ndërveprimet tona të përditshme teknologjike. Kursi përqëndrohet në mënyrën se si liria e shprehjes, e drejta për privatësi dhe e drejta për barazi ndikohen nga përdorimi IA.

The full course includes
 1. Prezantimi
 2. Liria e shprehjes | Pjesa 1
 3. Liria e shprehjes | Skenarët
 4. E drejta për privatësi | Pjesa 1
 5. E drejta për privatësi | Pjesa 2
 6. E drejta për privatësi | Skenarët
 7. E drejta për barazi
 8. E drejta për barazi | Skenarët
 9. Përmbledhje dhe përfundime

And the best part? Your team can complete courses anytime, anywhere, on any device.

or book a demo with us today
Privacy|Terms & Conditions|Security| © SC Training 2024