EdApp by SafetyCulture
Free Course

Защита на правата на човека в ерата на изкуствения интелект

By UNESCO
9 Lessons
Защита на правата на човека в ерата на изкуствения интелект Lessons

The full course includes

 1. Въведение
 2. Свобода на словото | Част 1
 3. Свобода на словото | Примерни ситуации
 4. Право на неприкосновеност на личния живот | Част 1
 5. Право на неприкосновеност на личния живот | Част 2
 6. Право на поверителност | Примерни ситуации
 7. Право на равенство
 8. Право на равенство | Примерни ситуации
 9. Обобщение и заключение

Follow the interactions on each screen or click the arrows to navigate between lesson slides.

Course author

UNESCO

logo

UNESCO is working to harness AI for sustainable development across education, the sciences, culture, communication and information, leading reflections around pressing concerns related to the rapid development of AI, from a Human Rights and ethics perspective in line with its global mandate.


Mobile first training
Gamified experience
Course overview

Независимо дали сте използвали социални медии, приложение за навигация или филтър за снимки, най-вероятно изкуственият интелект (ИИ) ви е повлиял. И не само на вас — изкуственият интелект оказва влияние върху правата на човека по целия свят и този курс ще ви информира и запознае с това как вашите права са засегнати от ИИ и как можете да бъдете оправомощени да защитавате тези права. ЮНЕСКО и UNITAR създадоха нов, кратък онлайн курс за обучение по Изкуствен интелек и Правата на човека за младежи на възраст от 16 до 24 години. Експерти обясняват сложни понятия, свързани с ИИ, чрез лесни занимания, изградени около нашите ежедневни взаимодействия с технологиите. Курсът се фокусира върху това как свободата на словото, правото на неприкосновеност на личния живот и правото на равенство се влияят от използването на ИИ.

The full course includes
 1. Въведение
 2. Свобода на словото | Част 1
 3. Свобода на словото | Примерни ситуации
 4. Право на неприкосновеност на личния живот | Част 1
 5. Право на неприкосновеност на личния живот | Част 2
 6. Право на поверителност | Примерни ситуации
 7. Право на равенство
 8. Право на равенство | Примерни ситуации
 9. Обобщение и заключение

And the best part? Your team can complete courses anytime, anywhere, on any device.

or book a demo with us today
Privacy|Terms & Conditions|Security| © SC Training 2024